Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Фінансовий відділ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ утворено для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів.

 1. Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Баштанської міської ради.

2. Складання проекту бюджету міської ради і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства.

3. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

4. Здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків з міського бюджету.

5. Здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до міського бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

2.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Реалізує відповідно до Бюджетного кодексу України фінансову політику міської ради.

2. Організовує роботу щодо складання проекту бюджету міської ради і забезпечує його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства.

3. Здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів.

4. Подає до відповідних державних органів необхідні фінансові показники і пропозиції щодо складання проекту бюджету громади.

5. Подає на розгляд виконавчого комітету та ради проект бюджету міської ради.

6. Інформує виконавчий комітет міської ради про стан виконання міського бюджету за кожний звітний період: подає на розгляд міської ради річний та квартальний звіти про виконання міського бюджету.

7. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань.

8. Здійснює забезпечення та реалізацію фінансово-бюджетної політики на рівні громади.

9. Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій.

10. Складає розпис доходів і видатків місцевого бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених місцевим бюджетом у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень;

11. Проводить моніторинг змін, що вносяться до місцевого бюджету;

12. Погоджує подання органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, про повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до бюджету;

13. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань, в залежності від напрямків діяльності секторів, а саме:

       1) Сектор доходів:

- здійснює аналіз виконання дохідної частини бюджету громади;

- здійснює в установленому порядку організацію та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету громади та доходів, що надходять до міського бюджету;

- здійснює загальне методичне керівництво, розробку вказівок і форм з питань складання проекту бюджету щодо доходів для структурних підрозділів ради громади, координує діяльності учасників бюджетного процесу;

-  витребує, одержує та узагальнює інформацію від структурних підрозділів громади, органів державної податкової служби, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів бюджету;

- здійснює підготовку матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету, здійснює моніторинг виконання бюджету громади за доходами;

- здійснює підготовку аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету громади, розробляє пропозиції щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету;

- збирає та узагальнює інформацію про надходження місцевих податків та зборів до бюджету громади, у тому числі в розрізі платників;

- здійснює контроль за станом виконання бюджету розвитку громади, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок, у тому числі в розрізі платників;

- здійснює нагромадження та систематизацію інформації про окремі показники економічного розвитку громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету;

 - здійснює підготовку довідок, службових записок про стан надходження доходів з пропозиціями щодо збільшення та поліпшення механізму їх надходження, уведення нових видів місцевих податків і зборів, передбачених чинним законодавством;

- здійснює контроль за станом виконання надходжень до бюджету громади від корпоративних прав, користування та розпорядження об'єктами інтелектуальної власності громади;

- готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету.

     2) Сектор видатків:

 - приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету;

- перевіряє правильність складання і затвердження  кошторисів, планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів, штатних розписів бюджетними установами та організаціями, що фінансуються з бюджету громади;

 - здійснює у встановленому порядку фінансування видатків з бюджету громади;

 - забезпечує використання коштів Державного бюджету України, передбачених для бюджету громади;

 - розглядає звіти про виконання бюджету та інші фінансові звіти, подані органами Державного казначейства України;

- погоджує проекти розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язані зі складанням і виконанням бюджету громади;

- готує рішення щодо випуску місцевих позик, надання комунальних кредитів, готує відповідні рішення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності;

- здійснює підготовку та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету громади, адміністрування інших залучених фінансів.

14. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, податковою інспекцією та управлінням Державної казначейської служби України. 

 

Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше