На головнуКонтакти
Сторонні сервіси
Бюджет
Громадські обговорення
Prozorro
Новини
Проекти громади
Корисна інформація
Документи
Економічний профіль
Підприємства, заклади та установи
Структура ОТГ
Петиції
Звернення
Вакансії
E-data витрати
Опитування
Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Combined Shape
Повернутися до структури

Фінансовий відділ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ утворено для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів.

 1. Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Баштанської міської ради.

2. Складання проекту бюджету міської ради і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства.

3. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

4. Здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків з міського бюджету.

5. Здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до міського бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

2.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Реалізує відповідно до Бюджетного кодексу України фінансову політику міської ради.

2. Організовує роботу щодо складання проекту бюджету міської ради і забезпечує його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства.

3. Здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів.

4. Подає до відповідних державних органів необхідні фінансові показники і пропозиції щодо складання проекту бюджету громади.

5. Подає на розгляд виконавчого комітету та ради проект бюджету міської ради.

6. Інформує виконавчий комітет міської ради про стан виконання міського бюджету за кожний звітний період: подає на розгляд міської ради річний та квартальний звіти про виконання міського бюджету.

7. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань.

8. Здійснює забезпечення та реалізацію фінансово-бюджетної політики на рівні громади.

9. Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій.

10. Складає розпис доходів і видатків місцевого бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених місцевим бюджетом у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень;

11. Проводить моніторинг змін, що вносяться до місцевого бюджету;

12. Погоджує подання органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, про повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до бюджету;

13. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань, в залежності від напрямків діяльності секторів, а саме:

       1) Сектор доходів:

- здійснює аналіз виконання дохідної частини бюджету громади;

- здійснює в установленому порядку організацію та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету громади та доходів, що надходять до міського бюджету;

- здійснює загальне методичне керівництво, розробку вказівок і форм з питань складання проекту бюджету щодо доходів для структурних підрозділів ради громади, координує діяльності учасників бюджетного процесу;

-  витребує, одержує та узагальнює інформацію від структурних підрозділів громади, органів державної податкової служби, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів бюджету;

- здійснює підготовку матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету, здійснює моніторинг виконання бюджету громади за доходами;

- здійснює підготовку аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету громади, розробляє пропозиції щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету;

- збирає та узагальнює інформацію про надходження місцевих податків та зборів до бюджету громади, у тому числі в розрізі платників;

- здійснює контроль за станом виконання бюджету розвитку громади, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок, у тому числі в розрізі платників;

- здійснює нагромадження та систематизацію інформації про окремі показники економічного розвитку громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету;

 - здійснює підготовку довідок, службових записок про стан надходження доходів з пропозиціями щодо збільшення та поліпшення механізму їх надходження, уведення нових видів місцевих податків і зборів, передбачених чинним законодавством;

- здійснює контроль за станом виконання надходжень до бюджету громади від корпоративних прав, користування та розпорядження об'єктами інтелектуальної власності громади;

- готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету.

     2) Сектор видатків:

 - приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету;

- перевіряє правильність складання і затвердження  кошторисів, планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів, штатних розписів бюджетними установами та організаціями, що фінансуються з бюджету громади;

 - здійснює у встановленому порядку фінансування видатків з бюджету громади;

 - забезпечує використання коштів Державного бюджету України, передбачених для бюджету громади;

 - розглядає звіти про виконання бюджету та інші фінансові звіти, подані органами Державного казначейства України;

- погоджує проекти розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язані зі складанням і виконанням бюджету громади;

- готує рішення щодо випуску місцевих позик, надання комунальних кредитів, готує відповідні рішення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності;

- здійснює підготовку та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету громади, адміністрування інших залучених фінансів.

14. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, податковою інспекцією та управлінням Державної казначейської служби України. 

 

Спеціалісти

Гончар Оксана Володимирівна
Головний спеціаліст сектору доходів

Пов'язані документи

Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення сесій
11.11.2019
209
Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік»
Рішення виконкому
07.11.2019
208
Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень - вересень 2019 року»
Рішення виконкому
07.11.2019
198-р
Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів
Розпорядження голови
31.10.2019
203-р
Про проведення консультацій з громадськістю щодо проєкту бюджету Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
Розпорядження голови
30.10.2019
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січеньвересень 2019 року
Рішення виконкому
21.10.2019
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення сесій
06.10.2019
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січеньвересень 2019 року
Рішення сесій
06.10.2019
174-р
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
26.09.2019
173-р
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
26.09.2019
172-р
Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
26.09.2019
№ 176
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту міського бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди
Розпорядження голови
24.09.2019
168-р
Про проведення консультацій з громадськістю щодо проєкту бюджету Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
Розпорядження голови
23.09.2019
11
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення сесій
17.09.2019
10
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січеньчервень 2019 року
Рішення сесій
17.09.2019
6
Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку первинної медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років
Рішення сесій
17.09.2019
5
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2019-2020 роки
Рішення сесій
17.09.2019
9
Про внесення змін до рішення міської ради від 06 квітня 2017 року №11 «Про затвердження Положення про порядок використання коштів міського бюджету для забезпечення виконання доручень виборців Баштанської об’єднаної територіальної громади»
Рішення сесій
17.09.2019
44
Про депутатський запит депутата міської ради Майданова В.В. щодо виділення коштів для забезпечення функціонування Баштанського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області
Рішення сесій
17.09.2019
179
Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік»
Рішення виконкому
16.09.2019
178
Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання коштів резервного фонду непередбачених видатків за І півріччя 2019 року»
Рішення виконкому
16.09.2019
177
Про уточнення місцезнаходження об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2019 році
Рішення виконкому
16.09.2019
176
Про затвердження титульного списку капітальних видатків міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік в новій редакції
Рішення виконкому
16.09.2019
175
Про попередній розгляд проекту рішення Баштанської міської ради «Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку первинної медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років»
Рішення виконкому
16.09.2019
№ 145-р
Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів
Розпорядження голови
28.08.2019
134-р
Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів
Розпорядження голови
30.07.2019
Про попередній розгляд проекту рішення Баштанської міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік»
Рішення виконкому
30.07.2019
Про попередній розгляд проекту рішення Баштанської міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання коштів резервного фонду непередбачених видатків за І півріччя 2019 року»
Рішення виконкому
30.07.2019
Про внесення змін до рішення міської ради від 06 квітня 2017 року №11 «Про затвердження Положення про порядок використання коштів міського бюджету для забезпечення виконання доручень виборців Баштанської об’єднаної територіальної громади»
Рішення сесій
24.07.2019
Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку первинної медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 року
Рішення сесій
21.07.2019
125-р
Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів
Розпорядження голови
21.07.2019
Про затвердження титульного списку капітальних видатків міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік в новій редакції
Рішення виконкому
17.07.2019
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення сесій
11.07.2019
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-червень 2019 року
Рішення сесій
11.07.2019
116-р
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
09.07.2019
115-р
Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
09.07.2019
117-р
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
09.07.2019
46
Про депутатський запит депутатів міської ради щодо збільшення суми коштів на виконання доручень виборців
Рішення сесій
02.07.2019
44
Про депутатський запит депутата міської ради Зюзько Г.С. щодо вирішення проблемних питань мешканців сіл Андріївка, Зелений Яр, Шевченко
Рішення сесій
02.07.2019
17
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення сесій
02.07.2019
14
Про депутатський запит депутата міської ради Онищука В.І. щодо затвердження переліку проектів, що фінансуватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році
Рішення сесій
02.07.2019
12
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січеньберезень 2019 року
Рішення сесій
02.07.2019
5
Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років
Рішення сесій
02.07.2019
3
Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
Рішення сесій
02.07.2019
121
Про затвердження титульного списку капітальних видатків міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення виконкому
26.06.2019
120
Про попередній розгляд проекту рішення Баштанської міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік»
Рішення виконкому
26.06.2019
119
Про попередній розгляд проекту рішення Баштанської міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січеньберезень 2019 року»
Рішення виконкому
26.06.2019
Міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік
БЮДЖЕТ ОТГ
20.06.2019
101-р
Про виділення коштів на розробку детального плану території для розміщення ярмарково-фестивальної площі-трансформер «Ярмаркова», яка розташована в межах населеного пункту м. Баштанка по вул. Театральна, Баштанського району Миколаївської області
Розпорядження голови
13.06.2019
96-р
Про перерозподіл видатків у 2019 році
Розпорядження голови
05.06.2019
121
Про затвердження титульного списку капітальних видатків міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення виконкому
03.06.2019
90-р
Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів
Розпорядження голови
02.06.2019
Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
Рішення сесій
27.05.2019
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення сесій
16.05.2019
73-р
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
07.05.2019
72-р
Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
07.05.2019
12
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення сесій
06.05.2019
Довідка про виконання міського бюджету за січень - березень 2019 року
Звіт
06.05.2019
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січеньберезень 2019 року
Рішення виконкому
05.05.2019
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень березень 2019 року
Рішення сесій
05.05.2019
86
Про попередній розгляд проекту рішення Баштанської міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення виконкому
25.04.2019
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення виконкому
18.03.2019
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення сесій
18.03.2019
47-р
Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів
Розпорядження голови
17.03.2019
26-р
Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
24.02.2019
27-р
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
24.02.2019
15
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення сесій
18.02.2019
12
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-грудень 2018 року
Рішення сесій
18.02.2019
22-р
Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів
Розпорядження голови
13.02.2019
15
Про попередній розгляд проекту рішення Баштанської міської ради «Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік»
Рішення виконкому
05.02.2019
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січеньгрудень 2018 року
Рішення сесій
04.02.2019
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення сесій
04.02.2019
11-р
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
03.02.2019
12-р
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
03.02.2019
13-р
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік
Розпорядження голови
03.02.2019
16
Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік
Рішення сесій
24.12.2018
232-р
Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм 2018р.
Розпорядження голови
22.11.2018
208-р
Про внесення змін до міського бюджету
Розпорядження голови
30.10.2018
207-р
Про затвердження інструкції
Розпорядження голови
28.10.2018
189-р
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік
Розпорядження голови
27.09.2018
164-р
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік
Розпорядження голови
04.09.2018
162-р
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік
Розпорядження голови
04.09.2018
163-р
Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік
Розпорядження голови
04.09.2018
Програма фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2018-2020 роки »
Програми
28.08.2018
151-р
Про організацію роботи щодо формування і затвердження міського бюджету Баштанської міської ради на наступний плановий період та прогнозів на наступні за плановим два бюджетні періоди
Розпорядження голови
15.08.2018
151-р
Про організацію роботи щодо формування і затвердження міського бюджету Баштанської міської ради на наступний плановий період та прогнозів на наступні за плановим два бюджетні періоди
Розпорядження голови
15.08.2018
146
Про уточнення місцезнаходження об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2018 році
Рішення виконкому
08.08.2018
79-р
Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік
Розпорядження голови
26.04.2018
48-р
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік, затвердженого розпорядженням міського голови від 26.01.2018 № 8-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік»
Розпорядження голови
15.03.2018
47-р
Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік, затверджених розпорядженням міського голови від 29.01.2018 № 9-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік»
Розпорядження голови
15.03.2018
46-р
Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік
Розпорядження голови
15.03.2018
27
Про попередній розгляд проекту рішення «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень- грудень 2017 року»
Рішення виконкому
18.02.2018
28
Про попередній розгляд змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік
Рішення виконкому
18.02.2018
11
Про попередній розгляд змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік
Рішення виконкому
22.01.2018
2018 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі
Combined Shape