Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Combined Shape
Повернутися до структури

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 1. Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку та звітності є:
 2. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;
 3. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 4. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 5. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 6. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
 7. Відділ бухгалтерського обліку та звітності відповідно до покладених на нього завдань:
 8. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 9. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
 10. Здійснює поточний контроль за:
 11. дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
 12. правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;
 13. веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;
 14. Своєчасно подає звітність до органів Дежавної казначейської служби, Пенсійного фонду України, Управління статистики, Фонду зайнятості інвалідів, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності, Баштанської ОДПІ;
 15. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;
 16. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

 1. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
 2. Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідні структурні підрозділи бюджетної установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

 1. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
 2. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;
 3. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
 4. Забезпечує виконання кошторисів на утримання підвідомчих установ, передбачених міськими програмами.
 5. Веде облік витрат по нарахуванню заробітної плати, відрахуванню податків, обов’язкових платежів, і їх своєчасному перерахуванню за відповідними напрямками; облік нарахування на заробітну плату працівників Баштанської міської ради, забезпечує своєчасність відповідних відрахувань.
 6. Перевіряє правильність оформлення авансових звітів, своєчасність оплати витрат на відрядження.
 7. Контролює своєчасність оплати рахунків по господарській діяльності, комунальних послугах, розрахунки з дебіторами та кредиторами.
 8. Забезпечує бухгалтерський облік матеріальних цінностей, основних засобів і проводить в установлені строки інвентаризацію грошових надходжень і матеріальних цінностей, малоцінного інвентаря і контролює їх збереження.
 9. Забезпечує контроль за станом розрахункової, платіжної та фінансової дисципліни.
 10. Забезпечує своєчасний розподіл коштів по підвідомчих установах в межах затверджених кошторисів.
 11. Проводить роботу по прийому звітів підвідомчих установ і складанню зведеної звітності по виконанню кошторисів.

Пов'язані документи

Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення виконкому
20.02.2020
18
Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення виконкому
18.02.2020
18-р
Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн
Розпорядження голови
11.02.2020
18-р
Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн
Розпорядження голови
11.02.2020
Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення виконкому
09.02.2020
Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення виконкому
30.01.2020
Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення виконкому
26.01.2020
11 -р
Про надання особи 1, особи 2, особи 3 матеріальної допомоги на поховання
Розпорядження голови
21.01.2020
10-р
Про надання особі 1, особі 2, особі 3, особі 4, особі 5 матеріальної допомоги на лікування
Розпорядження голови
21.01.2020
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік
Звіт
19.01.2020
230-р
Про надання особі 1, особі 2 матеріальної допомоги на поховання
Розпорядження голови
18.12.2019
238 -р
Про надання особі 1, особі 2, особі 3 матеріальної допомоги на лікування
Розпорядження голови
17.12.2019
239 -р
Про надання особі матеріальної допомоги на поховання
Розпорядження голови
17.12.2019
236 -р
Про виділення коштів на придбання новорічних подарунків для дітей у зв’язку з проведенням заходів по відзначенню Дня Святого Миколая на території Баштанської ОТГ
Розпорядження голови
15.12.2019
231-р
Про надання особі 1, особі 2 матеріальної допомоги на поховання
Розпорядження голови
09.12.2019
240
Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»
Рішення виконкому
09.12.2019
17
Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення сесій
11.11.2019
213
Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення виконкому
07.11.2019
212
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Баштанської міської ради від 24 травня 2019 року №105 «Про передачу та списання майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади»
Рішення виконкому
07.11.2019
202-р
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 23 травня 2019 року № 84-р «Про виділення коштів для надання пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам I та II групи по зору»
Розпорядження голови
03.11.2019
200-р
Про виділення коштів для надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в операції об’єднаних сил (учасники антитерористичної операції) на сході України
Розпорядження голови
03.11.2019
199-р
Про виділення коштів для придбання квітів у зв’язку з відзначенням Дня захисника України та 75-ї річниці визволення України від німецько - фашистських загарбник
Розпорядження голови
03.11.2019
196-р
Про надання особі 1, особі 2, особі3, особі 4, особі 5, особі 6 матеріальної допомоги на лікування
Розпорядження голови
31.10.2019
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Баштанської міської ради від 24.05.2019р. №105 «Про передачу та списання майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади»
Рішення виконкому
28.10.2019
182-р
Про виділення коштів для надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в операції об’єднаних сил (учасники антитерористичної операції) на сході України
Розпорядження голови
07.10.2019
171-р
Про виділення коштів для придбання продовольчих пайків громадянам пільгової категорії до Дня людей похилого віку
Розпорядження голови
26.09.2019
170-р
Про виділення коштів на виконання послуг по організації та проведенню заходів у зв’язку з відзначенням Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня міста Баштанка та Днів сіл Новосергіївка, Христофорівка, Добре, Новоєгорівка (постачання квітів)
Розпорядження голови
23.09.2019
Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення сесій
23.09.2019
156-р
Про надання особі 1, особі 2, особі 3, особі 4, особі 5, особі 6 матеріальної допомоги на лікуванн
Розпорядження голови
15.09.2019
161-р
Про придбання службового житла в місті Баштанка Баштанського району
Розпорядження голови
15.09.2019
155-р
Про виділення коштів для придбання пам’ятних подарунків особам, яким виповнилося 90,100 і більше років
Розпорядження голови
15.09.2019
151-р
Про виділення коштів для передплати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією, пільгової категорії громадян, інвалідів всіх груп і категорій.
Розпорядження голови
09.09.2019
Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення виконкому
08.09.2019
Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення сесій
08.09.2019
126-р
Про надання особі 1, особі 2, особі 3 матеріальної допомоги на поховання
Розпорядження голови
30.07.2019
127-р
Про надання особі 1, особі 2, сособі 3, особі 4 матеріальної допомоги на лікування, особі 5, особі 6, особі 7, особі 8, особі 9 матеріальної допомоги як особам, які перебувають у складних життєвих обставинах
Розпорядження голови
30.07.2019
128-р
Про виділення коштів для придбання пам’ятних подарунків особам, яким виповнилося 90,100 і більше років
Розпорядження голови
30.07.2019
21
Про дозвіл на списання майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення сесій
02.07.2019
129
Про передачу майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення виконкому
26.06.2019
Про передачу та списання майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення виконкому
12.05.2019
81-р
Про виділення коштів для придбання квітів у зв’язку з відзначенням Дня Перемоги
Розпорядження голови
10.05.2019
78-p
Про надання особі матеріальної допомоги на лікування, як учаснику операції об’єднаних сил, який отримав захворювання внаслідок виконання службових обов’язків під час участі в операції об’єднаних сил на сході України
Розпорядження голови
09.05.2019
77-р
Про надання особі 1, особі 2, особі 3 матеріальної допомоги на поховання
Розпорядження голови
09.05.2019
76-р
Про надання особі 1, особі 2, особі 3, особі 4 матеріальної допомоги на лікування
Розпорядження голови
09.05.2019
64-р
Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Розпорядження голови
15.04.2019
65-р
Про надання особі 1, особі 2, особі 3, особі 4 матеріальної допомоги на лікування
Розпорядження голови
15.04.2019
66-р
Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
Розпорядження голови
15.04.2019
Про дозвіл на списання майна комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади
Рішення сесій
15.04.2019
54-p
Про надання особі 1, особі 2, особі 3, особі 4 матеріальної допомоги на поховання
Розпорядження голови
28.03.2019
53-p
Про надання особі 1, особі 2 матеріальної допомоги на лікування
Розпорядження голови
28.03.2019
44-р
Про надання особі 1, особі 2 матеріальної допомоги на поховання
Розпорядження голови
17.03.2019
35-р
Про виділення коштів для придбання живих квітів у зв’язку з відзначенням Дня виведення військ з Афганістану, Міжнародного жіночого дня, річниці визволення Баштанщини від фашистських загарбників
Розпорядження голови
06.03.2019
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше