Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до об’єктів

Баштанський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2

photo

Опис

Баштанський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2

Девіз школи: "Виховувати – значить готувати до життя”
Кредо школи:
"Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини”

Мета діяльності навчального закладу:

 Мета діяльності Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного учня, його мо­рального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного зростання. Заклад має ви­ховати громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незмінними чинниками соціального прогресу.

Основними завданнями школи є:

■ різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і зді­бностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб через мережу факультативних занять, курсів за вибором, гуртків і студій художньої і технічної творчості, спортивних секцій тощо;

■ збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців через створення сприятливого морально-психологічного клімату в школі та розви­ток матеріально-технічної бази;

■ виховання школяра як патріота школи і міста, громадянина України, національно свідомої, вільної демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різно­манітних життєвих ситуаціях через розвиток учнівського самоврядування, залу­чення вихованців до вирішення актуальних питань життєдіяльності шкільного ко­лективу та громади міста;

■ формування у школярів бажання і уміння вчитися упродовж усього життя, вироб­лення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

■ становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальноку­льтурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

■ виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професій­ного самовизначення;

■ виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

 

Педагогічний колектив працює над методичною темою «Реалізація сучасних підходів до навчання та виховання з метою формування життєвокомпетентної особистості в умовах упровадження Концепції Нової української школи».

Ключові цінності :

  • духовність
  • усвідомлений патріотизм
  • відповідальність, повага, творче мислення, прагнення до постійного розвитку, висока моральність.

Проектна потужність - 1100

Рік забудови - 1986

Мова навчання - українська

Режим роботи закладу 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Тривалість уроків:

у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, 5-11 класах – 45 хвилин

Початок занять о 830. Закінчення о 1505

Графік прийому громадян

Графік прийому громадян директором школи (Г.І. Гавва )

Середа 800-1600

Графік прийому громадян заступником директора з навчально-виховної роботи (О.П. Хижняк )

Понеділок 800-1600

Графік прийому громадян заступником директора з навчально-виховної роботи (О.Г. Максимова )

Середа 800-1600

Графік прийому громадян заступником директора з виховної роботи (О.Я. Лукіна )

Четверг 800-1600

Кадровий склад

-педагогічні працівники - 41

-технічний персонал – 37

 

В школі працюють гуртки, факультативи, курси за вибором:

  • курси за вибором:

2-Б клас – «Уроки сталого розвитку»

3-А клас – хореографія

3-Б клас – хореографія

3-В клас – хореографія

4-А клас – хореографія

4-Б клас – хореографія

8-А клас – «Історія Баштанщини»

8-Б клас – «Історія Баштанщини»

9-А клас – «Історія Баштанщини»

9-Б клас – «Історія Баштанщини»

10 клас – «Фінансова грамотність»

10 клас – «Історія державотворення»

11- А клас- «Визначні постаті України» -

11- Б клас- «Визначні постаті України»

  • факультативи:

7-А, Б клас – «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна»

8-А, Б клас – «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна»

8-А, Б клас – «Фізика. Людина. Навколишнє середовище», «Людина в електромагнітному павутинні»

9-А, Б клас – «Фізика в русі»

11-Б     Факультатив «Модуль числа»(І семестр)

11-А     Факультатив «Розв'язування задач з параметрами»

11-А,Б «Готуємося до ЗНО»

Правила прийому до закладу

Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Прийом дітей до 1 класу здійснюється на безконкурсній основі. Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають:

  • заяву на ім’я директора школи;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • медичну картку встановленого зразка.

До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу зараховуються діти, як правило, з 6 років.

Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування школи.

2018 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше